O nas

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Kobiet „Dbamy o Mamy”

 

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Kobiet „Dbamy o Mamy” powstało z inicjatywy Anny Wawrzyniak – Strzelińskiej zajmującej się aktywną promocją zdrowia, a także Katarzyny Grzymisławskiej zajmującej się zawodowo pracą w roli fizjoterapeuty.

Podstawą działalności i kamieniem węgielnym były ćwiczenia dla kobiet w ciąży, które prowadzone są z powodzeniem od 2004 roku w kilku lokalizacjach naszego miasta.

Z upływem czasu i rozwojem oferty zajęć w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców Poznania przy pomocy 13 osób o zacięciu społecznikowskim oraz Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka utworzono stowarzyszenie, które od 2014 roku prowadzi działania w zakresie kompleksowej promocji kultury fizycznej.

Ponadto jednym z głównych celów s towarzyszenie na Rzecz Wspierania Kobiet „Dbamy o Mamy” jest nauka i edukacja zdrowotna, szczególnie w zakresie promocji zdrowia, kultury fizycznej, dietetyki, a także mentalnego aspektu kultury fizycznej oraz działalność na rzecz aktywizacji i bezpieczeństwa seniorów.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Kobiet „Dbamy o Mamy” w latach 2018 – 2019 zrealizowało z powodzeniem poniższe projekty w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

 

Projekt „Aktywne Morasko szansą na lepszą przyszłość!” realizowany w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 zakładał organizację ogólnodostępnych, powszechnych, darmowych treningów oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców zamieszkujących nasze miasto w obrębie rejonu Morasko, Naramowice, Umultowo i Radajewo w ramach których zrealizowano z powodzeniem zaplanowane wcześniej poniższe zadania publiczne.

W okresie od kwietnia do grudnia w ramach projektu „Aktywne Morasko szansą na lepszą przyszłość!” 5 wykwalifikowanych instruktorów oraz trenerów zaopatrzonych w kompletny sprzęt sportowy z umieszczonym widocznym logo Miasta Poznania, a także logo projektu przeprowadziło 310 godzin zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, 289,5 godziny dla seniorów oraz 138 godzin dla dorosłych.

W w/w zajęciach wzięło udział około 250 dzieci i młodzieży, 120 dorosłych, a także 110 seniorów dla których zajęcia w ramach naszego programu są jedyną dostępną formą bezpłatnej i powszechnej regularnej aktywności fizycznej.

 


Projekt „Poznanianki ćwiczą mięśnie miłości” realizowany w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 zakładał organizację bezpłatnych ćwiczeń i warsztatów przeznaczonych dla kobiet w różnym wieku, w tym kobiet w ciąży i młodych mam.

Zajęcia odbywały się w okresie od kwietnia do grudnia 2018 roku 6-9 razy w tygodniu w Osiedlowym Domu Kultury „Orle Gniazdo” na Osiedlu Lecha 43. Projekt „Poznanianki ćwiczą mięśnie miłości” został sfinansowany z budżetu Miasta Poznania i realizowany w ramach otwartego konkursu ofert nr 41/2018, na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 160)” wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok.